Kỹ năng sống cho học sinh tiểu học

DoSkills-Kỹ-năng-sống-cho-học-sinh-tiểu-học

Rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh tiểu học là nhiệm vụ quan trọng của gia đình và nhà trường. Trang bị các kỹ năng sống cho học sinh tiểu học không chỉ giúp các em học tập hiệu quả hơn mà các em còn chủ động, tự tin, sáng tạo, biết ứng dụng các kiến thức và kỹ năng để ứng xử và giải quyết các vấn đề …

Kỹ năng sống cho trẻ mầm non

Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non là nhiệm vụ quan trọng không chỉ của giáo viên mà của cả phụ huynh. Giáo dục kỹ năng sống ngay từ độ tuổi mầm non giúp trang bị cho các em những kiến thức, thái độ và kỹ năng phù hợp, từ đó hình thành cho các em những hành vi, thói quen lành mạnh, tích cực; loại bỏ những …

Vì sao cần giáo dục kỹ năng sống cho học sinh?

Giáo dục kỹ năng sống trang bị cho học sinh kiến thức, thái độ và kỹ năng phù hợp, từ đó hình thành cho học sinh những hành vi, thói quen lành mạnh, tích cực; loại bỏ những hành vi, thói quen tiêu cực trong cuộc sống; tạo cơ hội cho các em có khả năng xử lý mọi vấn đề xảy ra trong sinh hoạt hàng ngày. Khái niệm …