Đào tạo đối tác nhượng quyền thương hiệu kỹ năng sống DoSkills thành phố Cẩm Phả

Từ ngày 20/4/2021 đến 22/4/2021 đoàn chuyên gia của Tổ chức giáo dục DoCom và Trung tâm tư vấn  giáo dục EDC đã tiến hành công tác đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, tư vấn viên của Trung tâm bồi dưỡng kỹ năng sống DoSkills Cẩm Phả tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Nội dung của khoá đào tạo, tập huấn bao gồm: Đào tạo …

Vì sao cần giáo dục kỹ năng sống cho học sinh?

Giáo dục kỹ năng sống trang bị cho học sinh kiến thức, thái độ và kỹ năng phù hợp, từ đó hình thành cho học sinh những hành vi, thói quen lành mạnh, tích cực; loại bỏ những hành vi, thói quen tiêu cực trong cuộc sống; tạo cơ hội cho các em có khả năng xử lý mọi vấn đề xảy ra trong sinh hoạt hàng ngày. Khái niệm …