Chương trình giáo dục Kỹ năng sống DoSkills

Chương trình giáo dục kỹ năng sống DoSkills được xây dựng dành cho học sinh mầm non và tiểu học bởi các chuyên gia hàng đầu về giáo dục kỹ năng sống – giá trị sống, giáo dục trải nghiệm tại Việt Nam. Nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy được tham khảo, áp dụng từ các chương trình phát triển kỹ năng sống, làm giàu kiến thức, giáo dục trải nghiệm của các quốc gia như Mỹ, Phần Lan và từ kinh nghiệm tổ chức giảng dạy hơn 10 năm cho học sinh Việt Nam.

Chương trình giáo dục kỹ năng sống DoSkills được thẩm định bởi Hội đồng khoa học, được đăng ký bảo hộ tác quyền theo quy định của pháp luật.

Chi tiết chương trình