Phương pháp ZigZag

Trẻ em thích vận động, ưa khám phá, thích vui chơi và lại rất ít tập trung, vậy làm thế nào để giữ được con trẻ cùng ta học tập, khám phá hoặc thậm chí là vui chơi trong thời gian chúng ta muốn? Sự mất tập trung ở trẻ Có đủ lý do để trẻ em (học sinh của chúng ta) mất tập trung trong giờ học. Một nghiên …