Vì sao cần giáo dục kỹ năng sống cho học sinh?

Giáo dục kỹ năng sống trang bị cho học sinh kiến thức, thái độ và kỹ năng phù hợp, từ đó hình thành cho học sinh những hành vi, thói quen lành mạnh, tích cực; loại bỏ những hành vi, thói quen tiêu cực trong cuộc sống; tạo cơ hội cho các em có khả năng xử lý mọi vấn đề xảy ra trong sinh hoạt hàng ngày. Khái niệm …

Lời khuyên cho nhà đầu tư mô hình trung tâm giáo dục kỹ năng sống

Cơ sở, trung tâm giáo dục kỹ năng sống cho học sinh nở rộ tại Việt Nam. Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh, đến năm 2019, trên địa bàn thành phố có trên 90 cơ sở, trung tâm dạy kỹ năng sống cho trẻ. Có cầu ắt có cung. Con số đó nói lên nhu cầu ngày càng tăng của phụ huynh …