Lời khuyên cho nhà đầu tư mô hình trung tâm giáo dục kỹ năng sống

Cơ sở, trung tâm giáo dục kỹ năng sống cho học sinh nở rộ tại Việt Nam. Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh, đến năm 2019, trên địa bàn thành phố có trên 90 cơ sở, trung tâm dạy kỹ năng sống cho trẻ. Có cầu ắt có cung. Con số đó nói lên nhu cầu ngày càng tăng của phụ huynh …