Đào tạo đối tác nhượng quyền thương hiệu giáo dục kỹ năng sống DoSkills tại TP Vũng Tàu

Để đảm bảo việc thực hiện đúng quy trình và chất lượng của mô hình giáo dục kỹ năng sống và STEM thương hiệu DoSkills, từ 9/10/2020 đến 11/10/2020, đoàn chuyên gia của Tổ chức giáo dục DoCom đã tiến hành đào tạo cho đội ngũ quản lý, giáo viên, nhân viên của Công ty TNHH Kỹ năng sống Nụ Cười (Smile) – Đối tác nhượng quyền thương hiệu DoSkills …

Lời khuyên cho nhà đầu tư mô hình trung tâm giáo dục kỹ năng sống

Cơ sở, trung tâm giáo dục kỹ năng sống cho học sinh nở rộ tại Việt Nam. Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh, đến năm 2019, trên địa bàn thành phố có trên 90 cơ sở, trung tâm dạy kỹ năng sống cho trẻ. Có cầu ắt có cung. Con số đó nói lên nhu cầu ngày càng tăng của phụ huynh …