Đào tạo đối tác nhượng quyền thương hiệu kỹ năng sống DoSkills thành phố Cẩm Phả

Từ ngày 20/4/2021 đến 22/4/2021 đoàn chuyên gia của Tổ chức giáo dục DoCom và Trung tâm tư vấn  giáo dục EDC đã tiến hành công tác đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, tư vấn viên của Trung tâm bồi dưỡng kỹ năng sống DoSkills Cẩm Phả tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Nội dung của khoá đào tạo, tập huấn bao gồm: Đào tạo …

Thủ tục thành lập trung tâm bồi dưỡng kỹ năng sống tại Việt Nam

Chương trình giáo dục kỹ năng sống DoSkills

Vai trò của giáo dục kỹ năng sống. Không ai có thể phủ nhận vai trò của giáo dục kỹ năng sống đối với sự phát triển và thành công của mỗi người vì vì khoa học giáo dục ngày nay đã khẳng định mỗi cá nhân muốn tồn tại và phát triển trong một xã hội hiện đại thì phải học, học không chỉ để có kiến thức mà …