Kỹ năng sống cho trẻ mầm non

Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non là nhiệm vụ quan trọng không chỉ của giáo viên mà của cả phụ huynh. Giáo dục kỹ năng sống ngay từ độ tuổi mầm non giúp trang bị cho các em những kiến thức, thái độ và kỹ năng phù hợp, từ đó hình thành cho các em những hành vi, thói quen lành mạnh, tích cực; loại bỏ những …