Học thuyết đa trí tuệ

Tác giả Howard Gardner

Howard Earl Gardner (sinh ngày 11 tháng 7 năm 1943) tại Scranton, Pennsylvania, là một nhà tâm lý học phát triển người Mỹ và là giáo sư nghiên cứu về nhận thức và giáo dục tại Đại học Harvard.

Năm 1983, Howard đã xuất bản một cuốn sách có nhan đề “Frames of Mind” (tạm dịch “Cơ cấu của trí tuệ”), trong đó ông công bố các nghiên cứu và lý thuyết của mình về sự đa dạng của trí thông minh.

Thuyết đa trí tuệ là một lý thuyết về trí thông minh của con người được nhìn nhận bằng nhiều cách, mang tính đa dạng, được nghiên cứu và công bố bởi tiến sĩ Howard Gardner. Theo Gardner, trí thông minh (intelligence) được ông quan niệm như sau “là khả năng giải quyết các vấn đề hoặc tạo ra các sản phẩm mà các giải pháp hay sản phẩm này có giá trị trong một hay nhiều môi trường văn hóa” và trí thông minh cũng không thể chỉ được đo lường duy nhất qua chỉ số IQ. Theo ông, con người gồm các loại hình thông minh sau:

Học thuyết đa trí tuệ

Trí thông minh ngôn ngữ: Các kỹ năng ngôn từ được phát triển tốt và sự nhạy cảm với âm thanh, ý nghĩa và nhịp điệu của từ.

Trí tuệ toán học – logic: Khả năng suy nghĩ khái niệm và trừu tượng, và khả năng phân biệt các mẫu logic hoặc số.

Trí thông minh âm nhạc: Khả năng sản xuất và đánh giá cao nhịp điệu, cao độ và âm sắc.

Trí thông minh không gian thị giác: Khả năng suy nghĩ bằng hình ảnh và hình ảnh, để hình dung chính xác và trừu tượng.

Trí thông minh vận động: Khả năng điều khiển chuyển động cơ thể của một người và xử lý các vật thể một cách khéo léo.

Trí thông minh hướng ngoại: Khả năng phát hiện và phản ứng phù hợp với tâm trạng, động lực và mong muốn của người khác.

Trí thông minh hướng nội: Khả năng tự nhận thức và phù hợp với cảm xúc, giá trị, niềm tin và quá trình suy nghĩ bên trong.

Trí thông minh tự nhiên: Khả năng nhận biết và phân loại thực vật, động vật và các vật thể khác trong tự nhiên.

Thuyết đa trí tuệ nếu áp dụng vào trong giáo dục kỹ năng sống, được hiểu là: nếu đa dạng hoá các hình thức giáo dục kỹ năng sống (sử dụng phương pháp học tập tích cực thông qua việc sử dụng âm nhạc, không gian, tự nhiên và các loại trí tuệ khác để người học có thể huy động và sử dụng đồng thời nhiều trí tuệ khác nhau khi giải quyết vấn đề) sẽ kích thích người học thể hiện phong cách học tập và những điểm mạnh của mình một cách tối đa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button