Lễ ký kết nhượng quyền thương hiệu Chương trình giáo dục kỹ năng sống DoSkills tại Hưng Yên

Ngày 15 tháng 9 năm 2020 tại TP Hưng Yên đã diễn ra lễ ký kết nhượng quyền thương hiệu Chương trình giáo dục kỹ năng sống DoSkills (Chương trình DoSkills). Theo đó, Công ty CP Giáo dục Kỹ năng Diamond trở thành đối tác được nhượng quyền Chương trình DoSkills của Tổ chức giáo dục DoCom tại TP Hưng Yên. Theo hợp đồng nhượng quyền này, Công ty CP …