Đào tạo giáo viên kỹ năng sống tại TP Hưng Yên

Nằm trong khuôn khổ của hợp đồng nhượng quyền Chương trình giáo dục kỹ năng sống DoSkills, trong các ngày 14 và 15 tháng 9 năm 2020, đội ngũ chuyên gia của Tổ chức giáo dục DoCom và Trung tâm tư vấn giáo dục đã tổ chức khoá đào tạo cho đội ngũ giáo viên kỹ năng sống của đối tác nhượng quyền Diamond. Đội ngũ giáo viên kỹ năng …